Uw kind ziekmelden

Is uw kind ziek of kan het om andere dringende redenen de school niet bezoeken, laat dit de school dan voor 9.00 uur weten. Mail het liefst vóór schooltijd naar de groepsmail van de groep van uw kind.