Kennis maken met de Freinetschool

Fijn dat u interesse toont in ons Freinetonderwijs.

 

Wij organiseren een aantal keer per jaar een informatieochtend voor belangstellenden.
Aanmelding vooraf is noodzakelijk.

 

Een informatieochtend is opgebouwd uit 3 delen:

 1. Presentatie over wat het gedachtegoed en de werkwijze van het Freinetonderwijs zijn
 2. Rondleiding door bovenbouwleerlingen
 3. Vragenmarkt waarbij verschillende medewerkers aanwezig zijn om individuele vragen te beantwoorden

De eerstvolgende informatieochtenden zijn op:

 

 • Maandag 23 mei 2022          Locatie Hugo de Groot          Loevesteinplaats 8
 • Woensdag 29 juni 2022       Locatie Binnentuin                  Nieuwelaan 60

Een informatieochtend start om 9:00 uur tijdens een reguliere schooldag. Hierdoor kunnen wij een maximaal aantal belangstellenden ontvangen. De aanmeldingsvolgorde en deelname worden bepaald aan de hand van de datum van binnenkomst van de aanmeldingsmail. Mocht het maximale aantal deelnemers voor een bepaalde ochtend bereikt zijn dan informeren wij u hierover en kijken we of er een andere datum beschikbaar is.

 

De informatieochtend is bedoeld voor ouders en verzorgers. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om uw kind(eren) voor die ochtend elders onder te brengen.

 

Aanmelden via administratie@freinetschooldelft.nl onder vermelding van volgende gegevens:

 

 • Datum informatieochtend die u wilt bezoeken
 • Naam van uw kind
 • Naam ouder(s)/verzorger(s)
 • Vermelding van het aantal personen waarmee u komt (1 of 2)
 • Telefoonnummer
 • Mail adres

Heeft u een vraag aan ons? Stuur een mail naar administratie@freinetschooldelft.nl zodat we contact met u op kunnen nemen.

 

We verheugen ons op de eerste kennismaking!