Kennis maken met de Freinetschool Delft

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

 

Fijn dat u interesse heeft voor onze school en ons onderwijsconcept.

Ouders van kinderen die jonger zijn dan vier jaar, nodigen wij graag uit om een informatieochtend te komen bezoeken. Aanmelden vooraf is noodzakelijk.

 

Is uw kind vier jaar of ouder en zoekt u een (nieuwe) school? Neem dan contact op via adminstratie@freinetschooldelft.nl 
U wilt u kind in laten stromen in een lopend schooljaar en school zal u informeren of er nog plaats is in het betreffende leerjaar. Vermeld in de e-mail de naam en geboortedatum van uw kind, het leerjaar waarvoor u een plaats zoekt en de reden waarom u een plaats zoekt.

 

Een informatieochtend is opgebouwd uit 3 delen:

 1. Presentatie over het gedachtegoed en de werkwijze van het Freinetonderwijs;
 2. Rondleiding door onze leerlingen 
 3. Vragenmarkt waarbij medewerkers klaarstaan om specifieke vragen over uiteenlopende vakgebieden te beantwoorden.

Informatieochtenden schooljaar 2023-2024

 • (Woensdag 20 september 2023 - VOL)
 • Woensdag 22 november 2023 - VOL
 • Woensdag 24 januari 2024 - VOL
 • Woensdag 27 maart 2024
 • Woensdag 29 mei 2024

Locatie Hugo de Groot - Loevesteinplaats 8 te Delft

 

Een informatieochtend start om 9:00 uur tijdens een reguliere schooldag. Hierdoor kunnen wij een maximaal aantal belangstellenden ontvangen. Deelname wordt bepaald aan de hand van de datum van binnenkomst van aanmelding. Wij informeren u indien het maximaal aantal deelnemers voor een ochtend is bereikt.

 

Aanmelden via administratie@freinetschooldelft.nl onder vermelding van:

 • ⮚ Datum van de informatieochtend die u wilt bezoeken
 • ⮚ Voor- en Achternaam van uw kind
 • ⮚ Geboortedatum van uw kind
 • ⮚ Naam belangstellende ouder(s)/verzorger(s)
 • ⮚ Vermelding aantal personen waarmee u komt (max. 2 per aanmelding)
 • ⮚ Telefoonnummer
 • ⮚ E-mailadres(sen) waar wij een verdere informatie naartoe kunnen sturen

Heeft u nog vragen?
Stuur een e-mail aan administratie@freinetschooldelft.nl zodat we contact met u op kunnen nemen.

 

We verheugen ons op de eerste kennismaking!