Kennis maken met de Freinetschool Delft

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

 

Hartelijk dank voor uw interesse in onze school en ons Freinetonderwijs.
Wij nodigen u graag uit voor een informatieochtend voor belangstellenden.
Aanmelden vooraf is noodzakelijk.

 

Een informatieochtend is opgebouwd uit 3 delen:

 1. Presentatie     - wat is het gedachtegoed en de werkwijze van het Freinetonderwijs
 2. Rondleiding    - bovenbouwleerlingen nemen u in groepjes mee door hun schoolgebouw
 3. Vragenmarkt  - deze biedt u de gelegenheid om specifieke vragen aan medewerkers van verschillende vakgebieden te stellen

Informatieochtenden schooljaar 2022-2023

 • Woensdag 12 oktober 2022  Locatie Hugo de Groot           Loevesteinplaats 8
 • Woensdag 25 januari 2023   Locatie De Binnentuin            Nieuwelaan 60
 • Woensdag 12 april 2023       Locatie Hugo de Groot           Loevesteinplaats 8

Een informatieochtend start om 9:00 uur tijdens een reguliere schooldag. Hierdoor kunnen wij een maximaal aantal belangstellenden ontvangen. Deelname wordt bepaald aan de hand van de datum van binnenkomst van aanmelding. Wij informeren u indien het maximaal aantal deelnemers voor een ochtend is bereikt.

 

Een informatieochtend is bedoeld voor ouders en verzorgers.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw kind(eren) voor die ochtend elders onder te brengen.

 

Aanmelden via administratie@freinetschooldelft.nl onder vermelding van volgende gegevens:

 

 •  Datum van de informatieochtend die u wilt bezoeken
 •  Voor- en Achternaam van uw kind
 •  Geboortedatum van uw kind
 •  Naam belangstellende ouder(s)/verzorger(s)
 •  Vermelding van het aantal personen waarmee u komt (max. 2 per aanmelding)
 •  Telefoonnummer
 •  E-mailadres(sen) waar wij een verdere informatie naartoe kunnen sturen

Heeft u nog vragen?
Stuur een e-mail aan administratie@freinetschooldelft.nl zodat we contact met u op kunnen nemen.

 

                                Wij verheugen ons op de eerste kennismaking!