Kennis maken met de Freinetschool Delft

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Hartelijk dank voor uw interesse in onze school en ons Freinetonderwijs.

 

Ouders van kinderen van vier jaar of ouder kunnen een e-mail sturen aan adminstratie@freinetschooldelft.nl zodat wij contact op kunnen nemen i.v.m. het wel of niet beschikbaar zijn van een plaats. Vermeld de naam en geboortedatum van uw kind + de reden van schoolwissel (verhuizing, anders).

 

Ouders van kinderen die jonger zijn dan vier jaar, nodigen wij hiermee graag uit voor een informatieochtend voor belangstellenden. Aanmelden vooraf is noodzakelijk.

 

Een informatieochtend is opgebouwd uit 3 delen:

  1. Presentatie     - wat is het gedachtegoed en de werkwijze van het Freinetonderwijs
  2. Rondleiding    - bovenbouwleerlingen nemen u in groepjes mee door hun schoolgebouw
  3. Vragenmarkt  - deze biedt u de gelegenheid om specifieke vragen aan medewerkers van verschillende vakgebieden te stellen

Informatieochtenden schooljaar 2022-2023

Op dit moment zijn al onze informatieochtenden vol. Zodra er een extra datum bekend is, wordt deze gepubliceerd. U kunt zich al wel aanmelden voor de eerstvolgende datum.

 

Een informatieochtend start om 9:00 uur tijdens een reguliere schooldag. Hierdoor kunnen wij een maximaal aantal belangstellenden ontvangen. Deelname wordt bepaald aan de hand van de datum van binnenkomst van aanmelding. Wij informeren u indien het maximaal aantal deelnemers voor een ochtend is bereikt.

 

Een informatieochtend is bedoeld voor ouders en verzorgers.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw kind(eren) voor die ochtend elders onder te brengen.

 

Aanmelden via administratie@freinetschooldelft.nl onder vermelding van volgende gegevens:

 

  •  Voor- en Achternaam van uw kind(eren)
  •  Geboortedatum van uw kind(eren)
  •  Naam belangstellende ouder(s)/verzorger(s)
  •  Vermelding van het aantal personen waarmee u komt (max. 2 per aanmelding)
  •  Telefoonnummer
  •  E-mailadres(sen) waar wij een verdere informatie naartoe kunnen sturen

Heeft u nog vragen?
Stuur een e-mail aan administratie@freinetschooldelft.nl zodat we contact met u op kunnen nemen.

 

                                Wij verheugen ons op de eerste kennismaking!