Onze uitgangspunten

Missie

Kinderen opvoeden door middel van onderwijs tot kritische, zelfstandige en democratische burgers.

 

Visie

In de visie van de school is elk kind uniek in hoe het is en dus ook in hoe het leert. Elk kind heeft zijn eigen interesses, talenten, tempo en leerstijl. De school ziet het als haar taak om de leerling voor te bereiden op een toekomst in een dynamische en complexe maatschappij, waarbij de leerling vanuit de eigen belevingswereld, leerbehoefte en talenten via het werken vanuit zinvolle leercontexten wordt begeleid en uitgedaagd bij zijn of haar ontwikkeling. De school moet daarbij zorgen voor een optimale en veelzijdige ontwikkeling in een veilige schoolomgeving.

De Freinetschool Delft werkt vanuit de belevingswereld van het kind. Kinderen vertellen elkaar verhalen en schrijven teksten waaruit een thema gekozen wordt en uitgewerkt. De leerlingen werken zoveel mogelijk in hun eigen tempo de leerstof van de basisschool door. Wij werken op verschillende niveaus (Basisinstructie, verlengde instructie en verkorte instructie Zij leren verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar, hun werk en omgeving. Ook moeten ze luisteren naar elkaar en leren samenwerken. Het zelf plannen van hun werk is een belangrijk uitgangspunt op de school.