De Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de Freinetschool Delft bestaat uit vier personeelsleden en vier ouders die zich inzetten voor de belangen van de school en haar leerlingen.
De MR heeft een belangrijke rol in het meedenken en adviseren over het beleid van de school.

 

We zijn een onafhankelijk orgaan dat overlegt met de directie en het bestuur over onderwerpen zoals de begroting, het schoolplan, de schoolgids en de veiligheid op school. Als ouders en personeelsleden hebben we een gezamenlijk doel: het bieden van goed onderwijs en een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Door middel van open communicatie en constructief overleg dragen we bij aan het realiseren van dit doel.

 

Meer weten? Kijk op SchouderCom of neem contact op

 

Wil je weten wie er in de MR zitten en/of waarover vergaderd is?
De MR introductie, agenda’s en notulen zijn inzichtelijk voor ouders en personeel in de documenten op SchouderCom.

 

We nodigen je van harte uit om met ons in gesprek te gaan over zaken die je als ouder of personeelslid belangrijk vindt voor onze school. Je kunt ons bereiken via het contactformulier op deze website.
Samen werken we aan een mooie toekomst voor onze kinderen op de Freinetschool Delft!