TUSSSENSCHOOLSE OPVANG FREINETSCHOOL DELFT

Er is op school gelegenheid om uw kind(eren) tussen de middag deel te laten nemen aan de TussenSchoolse Opvang. Kinderen nemen hun eten en drinken mee van huis en lunchen samen met een TSO vrijwilliger in de klas. Voor of na het eten wordt er onder toezicht van de TSO vrijwilliger (buiten) gespeeld.

 

School vraagt een onkostenvergoeding voor deze opvang. De kosten voor de TSO worden jaarlijks vastgesteld en geaccordeerd door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

 

Wat zijn de kosten per jaar voor de TSO?
Volgende tarieven per kind per dag(en) zijn voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld:

 

Aantal kinderen

1 dag

2 dagen

3 dagen

4 dagen

1 kind

€ 60

€ 120

€ 180

€ 240

2 kinderen

€ 50

€ 100

€ 150

€ 200

3 of meer kinderen

€ 40

€ 80

€ 120

€ 160