Vrijwillige ouderbijdrage

Waar wordt de vrijwillige ouderbijdrage voor gebruikt?


Het lesprogramma op de Freinetschool is al heel leuk. Maar met de vrijwillige ouderbijdrage wordt het mogelijk om dit lesprogramma aan te vullen met belevingen die de kinderen de rest van hun leven bij blijven. Deze belevingen vallen binnen de thema’s; natuur, sport, cultuur en techniek. Een aantal voorbeelden zijn;

  • Moestuintjes op het schoolplein (Natuur);
  • Dansles en de sportdag (sport);
  • Schrijvers in de klas (cultuur);
  • Uitstapjes naar de bioscoop, het theater of een museum (cultuur);
  • Een ingericht atelier (cultuur).

Ook reserveren we ieder jaar budget voor de feestcommissie. Met dit budget organiseren zij de vieringen van nationale feestdagen als Pasen, Sinterklaas en Kerst.

  

Wat is Stichting Freinet Ouders Delft?


De stichting Freinet Ouders Delft (FOD) beheert de vrijwillige ouderbijdrage. De bestuursleden zijn ouders van kinderen die op de Freinetschool Delft zitten. Zij werken vrijwillig aan het nog leuker maken van het lesprogramma.

 

Wat doen we?


Samen met de schoolleiding en leerkrachten maken we ieder jaar een kostenberekening. Vervolgens ontvang je als ouder in september een betaalverzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage. Dit betaalverzoek maken wij. De inkomsten en uitgaven worden beheerd door de penningmeester. Deze houdt in de gaten of alle uitgaven volgens de regels verlopen.

 

Hoe hoog is de vrijwillige ouderbijdrage?


Hoeveel je betaalt is aan jou. Wel bepalen we jaarlijks een adviesbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de begroting. Voor het schooljaar 2023-2024 is het adviesbedrag €75,- per kind. Heb je minder te besteden? Geen probleem. Betaal wat je kunt en wilt. Meer betalen mag natuurlijk ook. Hoe meer geld er binnenkomt, hoe meer leuke activiteiten we kunnen organiseren voor de kinderen. De activiteiten die betaald worden met de vrijwillige ouderbijdrage zijn beschikbaar voor alle kinderen op de Freinetschool Delft.

 

Vragen of suggesties?


Heb je een vraag voor ons? Een super leuk idee? Of wil je ook bestuurslid worden? Stuur dan een e-mail naar:  freinetouders@freinetschooldelft.nl.