directie@freinetschooldelft.nl

 

Schoolleiding locatie de Margriet en Hugo de Groot: Anne Marie Smulders 

a.smulders@freinetschooldelft.nl

 

Schoolleiding locatie de Libel en de Binnentuin: Tessa Storm

t.storm@freinetschooldelft.nl

 

administratie:
administratie@freinetschooldelft.nl

">
 
 
 
 

ondersteuninsroute binnen de freinetschool

Ondersteuningsbeleid:

Het onderwijs speelt een belangrijke rol bij de voorbereiding van kinderen op hun toekomst. Naast de primaire onderwijstaak, draagt de school ook bij aan de zorg voor het sociaal – en psychisch welzijn van leerlingen.
Onze school houdt zich aan de basisondersteuning die binnen de samenwerkingsverbanden in het land is bepaald en voert een eigen ondersteuningsbeleid.
Daarvoor hanteren wij een ondersteuningsstructuurdocument, waarin het beleid t.a.v. de ondersteuning door de intern begeleider is omschreven. Dit document wordt jaarlijks aangepast t.a.v. nieuwe ontwikkelingen.