Leerlingenraad

De leerlingenraad is een vaste vergadering van kinderen die 5 à 6 keer per jaar bij elkaar komt.

 

Aan het begin van elk schooljaar wordt een nieuwe leerlingenraad geïnstalleerd. Alle groepen van de Libel (6 t/m 8) worden door één kind vertegenwoordigd, verkozen door hun klasgenoot. De keus wordt met de groepsleerkracht voorbereid.

 

De leerlingenraad heeft een vaste voorzitter en een vaste notulist. De begeleiding is het hele jaar in handen van de locatieleider bovenbouw.

 

Als de agenda daarom vraagt, nodigt de leerlingenraad gasten uit die de vergadering bijwonen.

 

De inbreng van onderwerpen komt niet alleen van de leerlingenraad zelf, maar ook uit de verschillende groepen, het team, de oudercommissie of uit de wijk.

 

De notulen worden zo snel mogelijk uitgewerkt. Wat in de leerlingenraad is besproken, wordt door de vertegenwoordigers in hun eigen groep in de kring besproken.