Schoolorganisatie

De schoolleiding bestaat uit 

Intergraal Schoolleider benoeming nog onder proces.

Adjunct-directeur Anne Marie Smulders 

 

 

Het kaderteam (intern overlegorgaan)

Het kaderteam wordt gevormd door de Schoolleiding, Intern Begeleiders (IB-ers), de (opleidings-) coach, de Freinetspecialist en de Managementassistent.

 

Specialismen binnen de school

 • Dyslexiespecialist
 • Intern begeleiders
 • Leescoördinator
 • Freinet specialist
 • Cultuurcoördinator
 • Vakdocent gym
 • Opleidingscoach
 • Orthopedagoog
 • Atelierpedagoog & Cultuurcoördinator
 • Taal- & Spellingscoördinator
 • Gedragpedagoog
 • Muziekdocent
 • Orthopedagoog & Integratief Kindertherapeut
 • Hoogbegaafdheids- & Rekenspecialist 

 

 De verschillende locaties en de aanwezige groepen

Locatie Margriet         

(vier groepen)

 

Twee groepen 1/2 en twee groepen 3/4

Locatie Hugo de Groot

(zeven groepen)

 

Drie groepen 1/2 , twee groepen 3/4 en twee groepen 5/6

Locatie Libel               

(zes groepen)

 

Twee groepen 5/6 , twee groepen 7 en twee groepen 8

Locatie Binnentuin     

(vier groepen)

 

Een groep 1/2 , een groep 3/4 , een groep 5/6  en een groep 7/8