Kosten/factuur

KOSTEN

  • Vast overblijven: €1,40 per keer;
    Vast overblijven is overblijven op een vaste dag of meerdere vaste dagen per week. Bijvoorbeeld elke maandag of elke maandag, dinsdag en donderdag. Van te voren geeft u bij ons aan op welke vaste dag uw kind over gaat blijven.
  • Incidenteel overblijven: €1,80 per keer
    Incidenteel overblijven is eenmalig een dag overblijven. U geeft bij ons aan het begin aan dat uw kind van incidenteel overblijven gebruik wilt maken. Elke keer dat uw kind incidenteel gaat overblijven hoeft u dat niet bij ons te melden. Wel graag even aan de leerkracht doorgeven, die brengt dan de overblijfkrachten op de hoogte.

FACTUUR

Je ontvangt twee keer per jaar een factuur: in november en in maart. Voor vast overblijven en melk drinken rekenen we 40 weken. Per factuur worden dus 20 weken afgerekend. Het incidenteel overblijven wordt achteraf verrekend; de factuur heeft dus betrekking op de vorige helft van het schooljaar. De factuur moet binnen twee weken worden betaald. Meer informatie daarover vind je in het huishoudelijk reglement  (pdf).

Heb je vragen over de kosten of de factuur? Neem dan contact op met onze penningmeester Dung Hoogerbrug via overblijven@freinetschooldelft.nl.