Hoe werkt het?

 Tijdens het overblijven zijn twee overblijfkrachten aanwezig. Er wordt een half uur buiten gespeeld en daarvoor of daarna een half uur gegeten en gespeeld. Er is speciaal voor het overblijven speelmateriaal voor binnen en buiten aanwezig. Het speelmateriaal is aangepast aan de leeftijd van de kinderen. 

 

AFSPRAKEN

Het overblijven beschouwen we voor de kinderen als een vrij uurtje, wat niet heel strak geregeld hoeft te worden. Het is wel een gecontroleerde vrijheid. Er zijn regels en afspraken met de kinderen gemaakt, om er voor te zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft.

Kinderen mogen niet zonder toestemming het overblijven verlaten. Geef dus altijd een briefje mee of vertel het aan de leerkracht als je kind bijvoorbeeld bij een vriendje gaat eten.

 In het geval van problemen en conflicten met en tussen kinderen die niet tijdens de overblijf opgelost kunen worden, wordt er contact opgenomen met de leerkracht, de ouder(s) en zo nodig met de schoolleiding. In onderling overleg wordt er een oplossing voor het probleem gezocht en wordt het overblijven hopelijk weer op een prettige manier voortgezet. In het uiterste geval kan een kind tijdelijk of permanent worden uitgesloten van het overblijven. 

 

EXTRA ACTIVITEITEN: RATJETOE

Elk schooljaar krijgen alle kinderen op twee overblijfdagen een extra leuke activiteit. Deze activiteit heet Ratjetoe. De kinderen mogen dan kiezen uit vele activiteiten: techniek, theater, koken, henna beschilderen, diabolo enzovoort. Deze activiteiten vinden altijd in de winterperiode plaats, omdat er dan niet altijd buiten gespeeld kan worden. De activiteiten zijn elk jaar verschillend.