Ouders

In de schakel kind en school, gezien vanuit de visie van het Freinetonderwijs, nemen de ouders een belangrijke plaats in. De school probeert daarom ouders zeer nauw bij het schoolleven van hun kinderen te betrekken. Op de Freinetschool Delft gaan we uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de ouders voor het onderwijs aan en de opvoeding van de kinderen. Een goede communicatie, gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen en respect zijn noodzakelijk. Dat kan verder gaan dan alleen maar de zorg om het eigen kind(eren). Er zijn vele mogelijkheden om als ouder actief deel te nemen. Van hand- en spandiensten in de groep of tijdens een feest, inhoudelijk meepraten over het onderwijs en de organisatie daarvan in de schoolcommissie tot het meedenken bij beleidsmatige zaken in de medezeggenschapsraad.

 

INFORMATIEVOORZIENING

Aan het begin van elk schooljaar ontvangen alle ouders de schoolkalender. In de schoolkalender staat veel praktische informatie, waaronder alle data van vrije dagen, feesten en activiteiten. Elke week komt de nieuwsbrief de FREIdag uit. In de FREIdag vindt u  informatie over bijzonderheden van de komende week.  Ook vertellen we leuke wetenswaardigheden bijvoorbeeld over een activiteit die heeft plaats gevonden. Indien u de FREIdag digitaal wenst te ontvangen kunt u uw mailadres invullen op de homepagina van deze website.

 

Gedurende het schooljaar ontvangt het oudste kind van het gezin vier keer onze schoolkrant de FREIspraak.  De FREIspraak bestaat uit twee delen: een leerlingdeel en een ouderdeel. Het leerlingdeel verzorgen onze leerlingen zelf.  Per uitgave komt de helft van de groepen aan de beurt om een pagina te vullen. In het ouderdeel komen meerdere partijen aan het woord, zoals de directie, coördinatoren, ouders en andere belanghebbende. De artikelen hebben een informatief karakter.

 

Aan het begin van elk schooljaar is er een informatieavond voor de ouders. Deze avond krijgt u informatie over de school en/ of de groep van uw kind.