Betalen ouderbijdrage

Hoe kan ik betalen?

Bent u ouder van een of meer kinderen op de Freinetschool Delft? Of draagt u de kinderen op de Freinetschool Delft een warm hart toe? Maak dan uw vrijwillige bijdrage (richtbedrag: € 65 per kind) over naar: 

Rekening NL32INGB0000091109 t.n.v. Stichting Freinet Ouders Delft

onder vermelding van (1) de voor-/achternaam van de kind(eren), (2) de naam van de groep, waarin de kind(eren) zit(ten).

Dankzij een jaarlijkse vrijwillige bijdrage kunnen alle kinderen elk schooljaar weer meedoen aan een serie leuke activiteiten. Bovendien draagt de Stichting bij aan initiatieven waarvan alle leerlingen op school profiteren. 

Hoe hoog is de ouderbijdrage?
De jaarlijkse ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld in overleg met de schoolleiding. Aan de hand van deze begroting bepalen wij jaarlijks een richtbedrag per kind. In de afgelopen jaren lag dit richtbedrag tussen de 40 en de 65 euro per kind per jaar. Er worden steeds meer activiteiten gesponsord (techniektoernooi, Kangoeroewedstrijd etc), dus het bedrag is steeds hoger geworden. Maar een ander bedrag is ook welkom. Hoe meer geld er binnenkomt, hoe meer leuke activiteiten we kunnen betalen voor de kinderen op school. In de jaarvergadering van de MR in november wordt de begroting en het richtbedrag toegelicht (zie agenda MR).

Komt mijn geld ten goede aan mijn eigen kind?
De opbrengst van de ouderbijdrages van alle ouders komt ten goede aan alle kinderen op de Freinetschool Delft. De complete activiteiten worden gesponsord vanuit de stichting. De school weet dan ook niet welke ouders wel of niet een bijdrage hebben geleverd. Als ouders minder geld bijdragen, betekent dat direct dat er minder activiteiten en extraatjes mogelijk zijn voor alle kinderen. Hoe meer geld er binnenkomt, hoe meer ook uw kind er aan heeft, want is er meer budget voor activiteiten, uitjes en andere extraatjes.

Als ik niet betaal, mag mijn kind dan wel meedoen aan activiteiten?
Ja, dat mag. De complete activiteiten worden gesponsord vanuit de stichting. De school weet dan ook niet welke ouders wel of niet een bijdrage hebben geleverd.