Ons team en groepsindeling

De directie van de school bestaat uit de locatiedirecteur bovenbouw Els Slats, locatiedirecteur onderbouw Joke Bouma.  In het managementteam heeft de directie zitting, de bovenbouwcoördinator Tessa Storm, de onderbouwcoördinator Gerda Meijers en de Internbegeleider Annemarie Smulders. 
William van Treuren is als clusterdirecteur verbonden aan de school.

 

De volgende coördinatoren zijn werkzaam voor de volgende onderwijsgebieden: 

 • Tessa Storm bovenbouwcoördinator
 • Gerda Meijers onderbouwcoördinator; stage; ‘coachen startende leerkrachten’
 • Caroline Boom Freinetcoördinator
 • Malika Verbeek techniekcoördinator
 • Jerry Stam ICT-coördinator
 • Christel Koop cultuurcoördinator
 • Suzanne Schuurman coördinator hoogbegaafdheid
 • Danielle Hoogenraad taalcoördinator
 • Anita Rijgersberg leescoördinator
 • Yvonne Douwma coördinator Engels
 • Kelly Verhagen-Berkenpas coördinator creatieve technieken
 • Saskia Ghijsels coördinator het jonge kind
   

 

Anne Marie Smulders is de intern begeleider voor de Freinetschool Delft.  
Elly van der Ende de remedial teacher.
Liesbeth Renaud begeleidt leerlingen met een arrangement.
De derde tot en met achtste jaars leerlingen krijgen bewegingsonderwijs van Frank Wijnands.
Jacco Naaktgeboren is de conciërge. 
Annemiek den Os is administratief medewerkster.
De school telt 40 medewerkers en 18 groepen, verdeeld over drie locaties.

 

LOCATIE MARGRIET

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

BEUKEN

(1/ 2):

Kim

Kim

Kim

Kim

Kim

PLATANEN

(1/ 2):

Ank

Ank

Nanda

Nanda

Nanda

HAZELAARS

(1/ 2):

Elly v. L

Ruud

Ruud

Ruud

Ruud

LINDEN

(3):

Saskia

Saskia

Saskia/Natasha 

Natasha

Natascha

 

 

 

 

 

 

 

LOCATIE HUGO DE GROOT

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

MADELIEVEN

(1/ 2):

Malika

Malika

Malika

Maroesja

Maroesja

BOTERBLOEMEN

(1/ 2)

Saskia K

Saskia K

Saskia K

Saskia K

Luca

KLAVERTJES 

(1/2):

Christel

Christel

Christel

Suzanne S

Suzanne S

VIOLEN

(3):

Suzanne W

Suzanne W

Suzanne W

Gerda

Gerda

GOUDSBLOEMEN

(3/4):

Luca

 

Luca

Luca

Astrid

Astrid

ANJERS

(4/5):

Kelly V

Kelly V

Suzanne M

Suzanne M

Suzanne M

STOKROZEN

(4/5):

Yvonne

Yvonne

Yvonne

Kelly W

Kelly W

 

 

 

 

 

 

LOCATIE LIBEL

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

IRISSEN

(5/6)

Merel

Merel

Merel

Merel

Merel

NARCISSEN

(5/6)

Daniëlle

Daniëlle

Daniëlle

Barbara

Barbara

ZONNEBLOEMEN

(5/6):

Peter

Peter

Peter

Peter

Peter

ANEMONEN

(7/8):

Tessa

Jelle-Jan

Jelle-Jan

Tessa

Tessa

TULPEN

(6/7):

Maaike

Maaike

Maaike

Anita

Anita

KROKUSSEN

(8):

Sandy

Sandy

Sandy

Caroline

Caroline

WATERLELIES

(7/8 )

Jerry

 

Jerry

Jerry

Jerry

Jerry