Communicatielijnen met en van ouders

Communicatie vinden wij belangrijk. Hieronder vind je de afspraken die op school van kracht zijn.
Hoe zijn de lijnen van communicatie met/van ouders

Als school vinden we het belangrijk om goed te communiceren met ouders.

In deze tijd zijn er legio van mogelijkheden en het is dan ook goed om de meest geschikte weg hiervoor in te zetten.

In ons communicatieplan heeft de school hier richtlijnen voor opgesteld voor ouders, leerkrachten en directie. In het volgende overzicht de meest voorkomende:

  • ouders/ leerkrachten

- in een persoonlijk gesprek:

               . Ouders: Zorgen om je kind, rapportbesprekingen, onderzoek besprekingen e.d.

               . leerkrachten: Zorgen om het kind, rapportbesprekingen, onderzoek besprekingen

- via de mail:

               . Ziekmeldingen, plannen van afspraken of aanvraag voor een gesprek, uitstapjes,

                 informatie e.d.

               . Géén inhoudelijke zaken, dit geeft veelal verwarring en de boodschap kan verkeerd                geïnterpreteerd worden door een van de partijen.

  • Intern begeleider

- in een persoonlijk gesprek:

               . Zorgen om je kind: via de leerkracht wordt een gesprek aangevraagd, als er extra

               expertise nodig is voor de juiste aanpak voor je kind ( Zie website bij Ouders tab

               Ondersteuning)

               . Onderzoek besprekingen, voortgangsgesprekken

- via de mail:

               . Plannen van afspraken

               . Géén inhoudelijke zaken, dit geeft veelal verwarring en de boodschap kan verkeerd                geïnterpreteerd worden door een van de partijen.

  • Directie

- in een persoonlijk gesprek:

               . Zorgen om je kind: indien de zorgen verder gaan dan alleen door de leerkracht en

              de intern begeleider kan worden opgepakt. Deze besprekingen vinden dan altijd

              plaats samen met de leerkracht en zo nodig de intern begeleider.

               . Géén inhoudelijke zaken, dit geeft veelal verwarring en de boodschap kan verkeerd                geïnterpreteerd worden door een van de partijen.

- via de mail:

               . Plannen van afspraken

 

Op deze manier hopen we dat alle partijen goed met elkaar, in goede verstandhouding in gesprek blijven. Uiteindelijk willen we allemaal een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het kind dragen.