Activiteitencommissie

Elk jaar organiseert de school activiteiten voor de kinderen, zoals het bezoek van de Sint, het kerstfeest, het paasontbijt en om het jaar een zomerfeest of een schoolreis.

 

De activiteitencommissie bestaat uit leerkrachten en ouders die samen deze activiteiten organiseren. De activiteitencommissie ondersteunt de leerkrachten bij de organisatie van de activiteiten en zorgt bij voorbeeld voor het eten en drinken tijdens de activiteiten. Daarbij wordt rekening gehouden met allergieën en het dieetbeleid van de school.

 

Daarnaast organiseert de activiteitencommissie elk jaar een ouderfeest. Dit is een activiteit voor ouders, en niet voor kinderen. Het ouderfeest is altijd erg gezellig en een mooie gelegenheid om ouders en leerkrachten te spreken naast het praatje op het schoolplein.

 

De activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage. Daarom wordt bij alle activiteiten duurzaam nagedacht over de spullen / materialen die nodig zijn. En wordt altijd getracht goed in te schatten hoeveel eten er nodig is. Als er voedsel over is, wordt dat naar de voedselbank gebracht. 

 

Als lid van de activiteitencommissie ben je betrokken bij de school. Het is leuk om de activiteiten mee te maken en te zien hoe de kinderen hiervan genieten. Tegelijkertijd lever je ook een bijdrage aan de school.