CULTUUREDUCATIE = FREINETONDERWIJS!

Freinetonderwijs is geïntegreerd onderwijs. Onderwijs wat kinderen stimuleert tot creatieve, zelfdenkende mensen.  Hoe zien wij dit vanuit het perspectief  van cultuureducatie? De kunstdisciplines; beeldend, theater, multimedia, creatief schrijven, dans en muziek komen in de groepen  aanbod en worden verweven in het thematisch onderwijs.  Het zijn geen losstaande lessen maar passen op een natuurlijke manier binnen het onderwijs aanbod. Bij het ene thema zal dans meer aandacht krijgen bij het andere thema een andere kunstdiscipline. De lessen worden door de leerkrachten  benaderd vanuit het stimuleren van een creatief proces bij de leerlingen. Leerlingen gaan met elkaar als groep, in kleinere groepjes of individueel dit proces in. De uitkomst is vooraf niet bekend….

De leerlingen gaan op onderzoek vanuit een probleemstelling of onderzoeksvraag, geven en krijgen  input van elkaar en de leerkracht, experimenteren, doen verslag en presenteren met elkaar en aan elkaar. De leerkracht is hierbij de coach die het proces begeleidt. 

 

Wat is creativiteit voor ons?
Creativiteit is vanuit een open houding de wereld om je heen onderzoeken en ontdekken. Gericht op het creëren van nieuwe, oorspronkelijke en originele oplossingen op vragen/problemen. Een dergelijke houding veronderstelt lef en durf, flexibiliteit en beweeglijkheid, de bereidheid om buiten de kaders van het alledaagse te denken.

 

Waarom is kunst  belangrijk?

KUNST BOORT AL DE INTELLIGENTIEBRONNEN AAN.

Kunst is er al zolang er mensen zijn. Waarom? Omdat kunst nodig is om menselijke hersenen scherp te krijgen en scherp te houden. Muziek, dans, theater, beeldende kunst, multimedia en literatuur ondersteunen belangrijke hersenfuncties als luisteren, kijken, verhalen vertellen en loslaten. 

Flow...... door kunst:

Doen, Meemaken, Bespreken

Kunstbeoefening prikkelt alle zintuigen. Hoe meer zintuigen er bij

het leren betrokken zijn hoe meer iemand leert! Als je ergens helemaal

in opgaat, vergeet je de tijd maar niet wat je leert......

 

Wat zie je terug in de groepen?
Leerlingen en leerkrachten die enthousiast met elkaar aan het werk zijn. Thema’s worden op verschillende manier uitgewerkt. Leerlingen die zó geconcentreerd en gemotiveerd aan het werk zijn dat ze hun omgeving even vergeten. Leerlingen die goed kunnen samen werken en voor hun meningen durven uit te komen.  Kunstuitingen die voor ieder persoon weer anders zijn. Ieder mens is uniek in zijn talenten en uitingsvormen.

 

Water
Een klein druppeltje kan zorgen voor heel wat prachtige ronde rimpels

Water de basis van alles,

Water waarin je je kan geven maar af en toe ook kan terugtrekken

Samen op weg naar.......

 

Veel kleur!!!!!
Laat kunst en cultuur het water en de kleur zijn in het onderwijs

Onze school wordt begeleidt door DOK-Educatie te Delft. Wij participeren in het project Cultuurhelden. Voor meer informatie over dit project kijk op :  https://cultuurhelden.nl/