Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid op de Freinetschool Delft

 

Op onze school is ruimte voor ieder kind met zijn/haar zwakke en sterke kanten en heeft elk kind recht op een eigen groei en ontwikkeling. Ieder kind groeit van een leerstofaanbod passend bij de ontwikkeling en het leervermogen. Ieder kind heeft recht op een uitdagende leeromgeving. De school heeft onderwijsaanpassingen voor (hoog/meer)begaafden in het beleidsplan vastgesteld (zoals versnellen, compacten, verrijken binnen en buiten de eigen groep).

 

De zone van de naaste ontwikkeling

 

Op de Freinetschool wordt er aldus aangesloten bij wat genoemd wordt ‘de zone van de naaste ontwikkeling’. De zone van naaste ontwikkeling is het aanspreken van het kind op een niveau dat net buiten bereik is van wat een kind op eigen kracht kan. De leerkracht begeleidt de leerlingen bij het zetten van de volgende stappen.

 

Werken in thema’s vanuit de belevingswereld van de leerlingen

 

Het thematisch onderwijs, waarbij wordt uitgegaan van de belevingswereld van de leerlingen, leent zich uitstekend voor het aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling. Veelal wordt er geïnventariseerd wat de leerlingen al weten en welke (leer)vragen zij hebben binnen het thema. Dit biedt vervolgens mogelijkheden tot verdieping, waarbij ook de (hoog/meer)begaafde leerling uitgedaagd wordt om zijn/haar kennis te vergroten, dan wel nieuwe strategieën aan te leren.

 

Leren leren

 

Bij het ‘leren leren’ gaat het om het ontwikkelen van inzichten en vaardigheden die wezenlijk zijn voor het verwerven en toepassen van kennis. In dat proces zijn taakgerichtheid, doorzettingsvermogen en motivatie (kortom een goede werkhouding) van groot belang. Op onze school vinden we het erg belangrijk hiervoor aandacht te hebben, ook wanneer het gaat om leerlingen die het leren (erg) makkelijk af gaat. Indien deze leerlingen namelijk onvoldoende uitdaging krijgen in de groepen 1 t/m 8, zullen ze het ‘leren leren’ niet onder de knie krijgen, met als gevolg dat ze in het Voortgezet Onderwijs er tegenaan lopen dat ze niet weten hoe ze huiswerk moeten plannen en hoe ze zich lastiger leerstof eigen moeten maken.

 

Verrijkingslessen

 

Naast de uitdaging in de klas, worden er ook soms door ouders verrijkingslessen aangeboden onder de begeleiding van de coördinator hoogbegaafdheid. Het betreft een reeks lessen, waarbij een onderwerp wordt uitgediept door een groepje van veelal 8 leerlingen. De meeste ouders die een dergelijke lessenserie verzorgen, delen graag hun kennis en passie voor een vak of een hobby. In de lessen is er oog voor het ‘top down-leren’, het ‘leren leren’ en het samenwerken. Veelal wordt er in de reeks lessen gewerkt naar een eindpresentatie/werkstuk. etc. Voor de leerlingen is het heel goed om met ontwikkelingsgelijken samen te zijn en te werken. Zo leren deze leerlingen dat ze niet de enigen zijn die anders denken en daarnaast leren ze omgaan met het krijgen van tegengas, hetgeen ze vaak niet gewend zijn.