Kalender

22 mei 2019
Open Dag Locatie Margriet
De rondleidingen starten om 9.00 uur
23 mei 2019
Overblijfcommissie
20.00 uur
30 t/m 31 mei 2019
Hemelvaartsdag
5 juni 2019
Redactievergadering Freispraak
20.00 uur
10 juni 2019
Tweede Pinksterdag
11 juni 2019
Freinet Ouders Delft
20.00 uur
18 juni 2019
MR vergadering
20.00 uur
19 juni 2019
Zomerfeest
26 juni 2019
Studiedag
Alle leerlingen zijn vrij!
8 t/m 10 juli 2019
Afscheidskamp groep 8
12 juli 2019
Rapportage groep 2 t/m 8
pre-adviezen groep 7 mee
15 t/m 16 juli 2019
Afscheidsavonden
17 juli 2019
Verschijnen Freispraak 96
18 juli 2019
Laatste schooldag
19 juli 2019
Margedag
22 juli 2019 t/m 30 augustus 2018
Zomervakantie
Fijne vakantie!