Activiteitencommissie

Elk jaar organiseert de school activiteiten voor de kinderen, zoals het bezoek van de Sint, het kerstfeest, het paasontbijt en om het jaar een zomerfeest of een schoolreis. De activiteitencommissie bestaat uit leerkrachten en ouders die samen deze activiteiten organiseren. Voor de leerkrachten is dit onderdeel van hun werkzaamheden. De ouders zijn vrijwilligers. Elke locatie is in de activiteitencommissie vertegenwoordigd, zowel qua leerkrachten als ouders. De activiteitencommissie heeft een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

 

Vijf of zes keer per jaar komen de leden bijeen om de activiteiten te bespreken en voor te bereiden. De activiteitencommissie ondersteunt de leerkrachten bij de organisatie van de activiteiten en zorgt bij voorbeeld voor het eten en drinken tijdens de activiteiten. Daarbij wordt rekening gehouden met allergieën en het dieetbeleid van de school. Er wordt altijd getracht goed in te schatten hoeveel eten er nodig is. Als er voedsel over is, wordt dat naar de voedselbank gebracht. 

 

De activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage. Tijdens de jaarvergadering van de medezeggenschapsraad doet de activiteitencommissie verslag over het afgelopen jaar en de plannen/begroting voor het komende jaar.

 

Daarnaast organiseert de activiteitencommissie elk jaar een ouderfeest. Dit is een activiteit voor ouders, en niet voor kinderen. Deze activiteit wordt dan ook niet betaald uit de ouderbijdrage, maar wordt gefinancierd uit de inkomsten tijdens het feest. Het ouderfeest is altijd erg gezellig en een mooie gelegenheid om ouders en leerkrachten te spreken naast het praatje op het schoolplein.

 

Als lid van de activiteitencommissie ben je betrokken bij de school. Het is leuk om de activiteiten mee te maken en te zien hoe de kinderen hiervan genieten. Tegelijkertijd lever je ook een bijdrage aan de school.